ABOUT US

Усјепор е фабрика за производство на стиропор што се наоѓа во склоп на Цементарница Усје. Усјепор произведува стиропор од 1994година. Усјепор е прв производител на стиропор во Р.Македонија, и еден меѓу првите производители на изолациски материјали од експандиран полистирен на балаканот. Во целиот период на постоење Усјепор е лидер и пример на пазарот во Македонија и пошироко за: -Почитување на нормите за квалитет на производот , -Близок и професионален однос со сите коминтенти и добавувачи , -Почитување на договорените обврски со сите соработници. -Грижа за потребите на вработените, и следење на сите нивни потреби во рамките пропишани со законите во Р.Македонија -Грижа за околината, -Грижа за животната средина и почитување на сите пропишани норми за заштита на животната средина. Целокупната работа на Усјепор е организирана од стручен тим на експерти со долгогодишно искуство за областите што ги покриваат во своето работење. Производството е се одвива во целосно автоматизиран процес кој се одвива согласно сите норми, МКС стандардни и Европски норми за производството за стиропор. Усјепор континуирано вложува во: едукација на своите вработени, развој на нови производи, развој на нови технологии.